Klachten en ongewenst gedrag

Klachten en ongewenst gedrag

Klachtenregeling USC

Heb je een klacht voor ons als USC dan kun je onderstaand klachtenformulier invullen. In onze klachtenprocedure lees je hoe dit precies in zijn werk gaat. Je klacht wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen en beantwoord.

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Als je te maken hebt (gehad) met ongewenst gedrag, zoals onder andere (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie kun je terecht bij de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag. Zij zijn onafhankelijk en alles wat je met hen bespreekt, is vertrouwelijk.

Wat kunnen de vertrouwenspersonen voor je doen?

De vertrouwenspersonen ongewenst gedrag zijn er om:

Klachtencommissie ongewenst gedrag

Bij de Klachtencommissie ongewenst gedrag kun je een formele klacht indienen. Dit kan tot disciplinaire maatregelen leiden.
De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kan je er meer over vertellen en je zo nodig assisteren bij het indienen van een klacht. Je klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Klachtenregeling Universiteit Leiden

In de Klachtenregeling ongewenst gedrag & Beleidskader (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie lees je meer over de procedures rondom ongewenst gedrag.

Sport een keer gratis.

Vul je naam in

Download Coupon