Huisregels

Huisregels

Huisregels

Op alle locaties van het Universitair Sportcentrum is het voor iedereen verplicht zich aan onderstaande regels te houden. Bij niet naleven van deze regels kan de toegang tot de USC locaties worden geweigerd of ontzegt wanneer het gedrag van personen daar aanleiding toe geeft.

De huisregels van het USC zijn een aanvulling op de regels van de Universiteit Leiden. De huisregels van de Universiteit kun je hier raadplegen.

Sport een keer gratis.

Vul je naam in

Download Coupon