Zelfverdediging

Zelfverdediging

Zelfverdediging bij het USC!

Het USC organiseert het voorjaar een korte Cursus Zelfverdediging.

Het doel van deze cursus is; het vergroten van het gevoel van veiligheid bij de deelnemers door effectiever te leren reageren op uiteenlopende bedreigende situaties. Hiervoor wordt er in diverse werkvormen geoefend, waarbij fysieke en mentale aspecten een rol spelen. Deelnemers leren o.a. te werken met het opkomen voor zichzelf, het aangeven van grenzen en nee zeggen. Verder wordt er geoefend met bevrijdingstechnieken, lichaamswapens, het gebruikmaken van kwetsbare plekken en gelegenheidswapens. Ook wordt er ingegaan op lichaamshouding, uitstraling en stemgebruik.

Het volgen van de Cursus Zelfverdediging zal het zelfvertrouwen doen toenemen en daardoor een preventieve werking in confronterende situaties opleveren. In een bedreigende situatie zal men minder snel in paniek raken, de angst overwinnen, mentaal en (zo nodig) fysiek reageren.

De cursus bestaat uit 6 lessen. Iedere les duurt drie kwartier..Er wordt gewerkt met een groep van maximaal 16 personen. De groepen zijn gemengd: dus vrouwen en mannen samen. De cursus zal in het Engels worden gegeven (tenzij alle aanwezigen goed Nederlands verstaan).

De cursus in blok 5 begint op dinsdag 28 april om 17:45 uur in de budo zaal van het Universitaire Sportcentrum, Einsteinweg 6 te Leiden.

De cursusleider is een ervaren docenten in de Japanse zelfverdediging sport jiu-jitsu en heeft de hoogste rijkserkende leraargraad. Hij is al verbonden met de Universiteit Leiden en heeft ruime ervaring met het geven van de Cursus Zelfverdediging. Tijdens de cursus zal hij worden bijgestaan door een vrouwelijk assistente.

Voor informatie kunt u zich rechtstreeks tot de docent wenden:

Indien gewenst kunt u van te voren een gesprek hebben met de docent.

Rooster 2019-2020

Dag Periode Start Eind Locatie Docent
DinsdagBlok 3 17.45 18.30 Budo zaal Hugo
DinsdagBlok 5 17.45 18.30 Budo zaal Hugo


Les 1:
bevrijden uit grepen

Les 2:
effectief slaan en schoppen

Les 3:
gebruik stem, houding.
diverse staande verdedigingen
begin van verdedigingen op de grond

Les 4:
verdedigingen op de grond

Les 5:
gelegenheids-wapens

Les 6:
herhaling
speciale verzoeken (situaties aangedragen door de cursisten)

Sport een keer gratis.

Vul je naam in

Download Coupon