Zelfverdediging Leiden

Intensiteit:

Zelfverdediging Leiden

Zelfverdediging bij het USC!

Het doel van deze cursus is; het vergroten van het gevoel van veiligheid bij de deelnemers door effectiever te leren reageren op uiteenlopende bedreigende situaties. Hiervoor wordt er in diverse werkvormen geoefend, waarbij fysieke en mentale aspecten een rol spelen. Deelnemers leren o.a. te werken met het opkomen voor zichzelf, het aangeven van grenzen en nee zeggen. Verder wordt er geoefend met bevrijdingstechnieken, lichaamswapens, het gebruikmaken van kwetsbare plekken en gelegenheidswapens. Ook wordt er ingegaan op lichaamshouding, uitstraling en stemgebruik.

Het volgen van de Cursus Zelfverdediging zal het zelfvertrouwen doen toenemen en daardoor een preventieve werking in confronterende situaties opleveren. In een bedreigende situatie zal men minder snel in paniek raken, de angst overwinnen, mentaal en (zo nodig) fysiek reageren.

Inschrijvingsregels

Voor cursussen gelden bepaalde inschrijvingsregels, deze vind je op de volgende pagina. Lees ze aandachtig door.

Weekrooster

Cursusrooster

Sport een keer gratis.

Vul je naam in

Download Coupon