Missie en Visie

Missie en Visie

Universitair Sportcentrum

Missie

Het Universitair Sportcentrum motiveert en ondersteunt studenten en medewerkers in hun persoonlijke groei vanuit mentaal, fysiek en sociaal welzijn. We bieden een laagdrempelig en divers sportaanbod in een open omgeving die verbindt. In ons multifunctionele sportcentrum faciliteren wij naast sport en bewegen ook tentamens. Het is onze ambitie dat alle studenten hun studie- en studententijd met succes en plezier op een vitale manier doorlopen.

Visie

Het USC wil een toonaangevende aanbieder van sport zijn. Onze primaire focus ligt op studentensport, maar we streven ernaar om sport en bewegen toegankelijk te maken voor iedereen. Ons doel is om wijdverspreid bewustzijn en betrokkenheid te creëren voor zowel fysieke als mentale gezondheid binnen de universitaire gemeenschap. Als levendige ontmoetingsplaats geven we prioriteit aan welzijn en sociale connectie door middel van diverse sport- en bewegingsmogelijkheden.

Motto: Achieve More Through Sport

Sport een keer gratis.

Vul je naam in

Download Coupon