Nieuwbouw Sport- en Tentamencentrum

Nieuwbouw Sport- en Tentamencentrum

Nieuwbouw Sport- en Tentamencentrum

Verdere planuitwerking gestart

Nieuwbouw Sport- en Tentamencentrum

HET HOOFD VAN HET SPORTCENTRUM (ANNETTE VAN LOOKEREN CAMPAGNE) AAN HET WOORD - UNIVERSITAIR SPORTCENTRUM LEIDEN

De ontwikkelingen rondom onze nieuwbouw zijn in volle gang. Na het definitieve gunningsbesluit op 10 februari 2023 is BINX Smartility, de bouwer, samen met hun partners begonnen met de uitwerking van het voorlopig ontwerp. Met het uitwerken van het voorlopig ontwerp zijn de ontwerpstukken tot een hoger niveau gebracht: in deze fase heeft met name de indeling van het gebouw de grootste aandacht gekregen. In de volgende fase, het definitief ontwerp, zal de buitenschil en duurzaamheid de meeste aandacht krijgen om zo het functionele van de binnenkant ook duurzaam en op een goede manier te verbinden met de omgeving. In de laatste maanden zijn wij met ons team druk bezig geweest om de juiste indeling van de ruimtes te maken om onze sportambities te kunnen realiseren in dit nieuwe gebouw. In deze fase is nog niets definitief maar met trots laat ik jullie graag een tipje van de sluier zien. Wel onder voorbehoud dus. Verschillende artist impressions geven alvast een goed beeld, op basis van het voorlopig ontwerp, hoe het nieuwe sportcentrum eruit komt te zien. We zitten nu midden in de definitieve ontwerpfase waar bepaalde ideeën zoals de indeling van de fitness, de opzet van de horeca en sport op het verhoogde terras (om een paar voorbeelden te noemen) verder worden uitgewerkt.

DE BOUWER AAN HET WOORD TON VAN DEN BERG - BINX

Wij zijn BINX. Wij zijn nuchter en daadkrachtig. Wij zijn Achterhoekse aanpakkers en werken vanuit Groenlo, Rotterdam en Horst aan de mooiste projecten. We behalen onze resultaten vooral samen en in een gemoedelijke sfeer. Als mens en als bouwer. Informeel als het kan, formeel als het moet. Wij werken integraal in een uniek concept: bouw- en installatietechniek onder één KVK-nummer. Voor ons is dat dé manier voor een uniek en hoogwaardig project als het SeTC Leiden. Bouw en installatie zijn traditioneel gezien losse schakels in de keten. Onze visie is dat je alleen de beste prestaties kunt leveren als je échte integratie toepast in het traject van ontwerp, realisatie en onderhoud. Voor het SeTC zochten we al in de tenderfase de samenwerking met RoosRos architecten, Enervisie, Verhoeven en Leenders, ZRi, Scherp Advies en Reesink Poelmans.

DE ARCHITECT AAN HET WOORD MARTIJN VAN LEEUWEN – ROOSROS ARCHITECTEN

We hebben 5 kernthema’s geïntroduceerd als lat waarlangs we ons gebouw gaan leggen. Punten waarmee wij denken dat dit gebouw meer is dan een oplossing voor een ruimtevraagstuk. Het gebouw moet flexibel en toekomstgericht zijn! Vanuit de multifunctionaliteit die in de doelstellingen zit wordt er een gebouw verwacht wat kan inspelen op veranderingen. Een gebouw wat niet een maatpak is voor het huidig bedachte programma, maar juist ook voor alternatieve scenario’s bedacht is. Dat kunnen we bewerkstelligen door een heldere simpele gebouwopzet te realiseren. Een duidelijke simpele ordening van functies in zones is hier de uitkomst van. De draagstructuur van het gebouw bestaat zoveel mogelijk uit kolommen en liggers. Het gebouw moet een ontmoetingsplek, zowel binnen als buiten, zijn. Een plek waar studenten graag komen. Dit kunnen we doen door het gebouw toegankelijk en inclusief te maken. Alle studenten en medewerkers moeten zich er thuis voelen. Ook zou het gebouw bepaalde iconische waarde moeten hebben. Een sterke vorm als beeldmerk en herkenningspunt om af te preken. In het gebouw willen we de verkeersruimte niet als gang ontwerpen maar als ontmoetingsruimte. Een brede hal waar men kan verblijven al verlengde van de kantines is hier een mooie aanzet toe. De sfeer en uitstraling van bijvoorbeeld de kantine mag aanvoelen als het clubhuis van de campus. Een tweede woonkamer, waar je je snel thuis voelt!

Geplaatst op 29 Sep 2023, om 12:29

Sport een keer gratis.

Vul je naam in

Download Coupon