​Student Well - Being Week

​Student Well - Being Week

​Student Well - Being Week

​Student Well - Being Week

Tijdens de Student Well - Being Week konden alle studenten aan de Universiteit Leiden gratis bij het Universitair Sportcentrum en The Buzz terecht voor een sportieve groepsles. Dit met als uitgangspunt om de studenten te motiveren om actief aan de slag te gaan met de eigen mentale en fysieke gezondheid.

Bij het USC bestond het aanbod uit groepslessen zoals Kangoo Jump, X-core, (Power)Yoga, Pole-Dancing en Boxing.

We vonden het erg leuk om te merken dat de groepslessen op ons sportcentrum goed werden bezocht. De studenten gingen na een ontspannende of juist uitdagende sportles dan ook weer enthousiast naar huis.

Wat ons betreft was de Student Well - Being Week een groot succes. Hopelijk heeft het ook vele studenten geïnspireerd om wat vaker aan het eigen welzijn te denken. En hopelijk komt er ook steeds meer ruimte om de mentale en fysieke gezondheid centraal te stellen en bespreekbaar te maken.

Geplaatst op 23 Nov 2022, om 12:58

Sport een keer gratis.

Vul je naam in

Download Coupon