Inspelen op goede voornemens

Inspelen op goede voornemens

Inspelen op goede voornemens

uitbreiding sportaanbod

Inspelen op goede voornemens

Meer sporten en bewegen, gezonder eten en zelfontwikkeling: dat zijn de populairste goede voornemens voor het nieuwe jaar. Het USC helpt natuurlijk graag een handje bij het volhouden van die sportieve voornemens. Hoe? We trappen 2017 af met twee nieuwe lessen in ons sportprogramma: Lindy Hop en Ashtanga Yoga. Met nog meer variatie in het aanbod wordt volhouden van die goede voornemens toch net even makkelijker!

Lindy Hop

Lindy Hop is een Afro-Amerikaanse dans, ontstaan in New York in de late jaren twintig en vroege jaren dertig. Het is een samensmelting van vele verschillende dansen, maar voornamelijk gebaseerd op Jazzdans, Tapdansen en Charleston. De ontwikkeling van Lindy Hop ging tegelijk op met de ontwikkeling van Jazz. Om die reden wordt de term Swing zowel voor deze dansstijl gebruikt als voor de jazzstijl. Zo werd er in de grote danszalen van Harlem, de Savoy-ballroom en de Cotton-club gedanst op de muziek van onder anderen Louis Armstrong en Ella Fitzgerald.

In Lindy Hop wordt solo- en partnerdansen gecombineerd. De dans bevat zowel veel improvisatie als wat meer formele elementen, vergelijkbaar met de muziek waarop wordt gedanst. De basis swing-out bestaat deels uit een stuk gesloten danshouding, waarbij man en vrouw samen dansen (iets dat in Afrikaanse dansen gewoonlijk niet was toegestaan), en uit een stuk open danshouding waarin voor beide dansers ruimte is voor improvisatie.

Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga is een uitdagende en dynamische vorm van yoga, ontwikkeld door Sri K. Pattabhi Jois. Het verschil met de traditionele Hatha Yoga is vooral het dynamische aspect van Ashtanga Yoga. Je houdt elke ‘asana’ (houding) vijf ademhalingen vast en tussen de asana’s doe je een ‘vinyasa’ om van de gehele oefening een doorgaande beweging te maken. Naast de vinyasa is ook de ademhaling een belangrijk aspect van Ashtanga Yoga. Je ademt gedurende je volledige oefening in de ‘ujjayi’-ademhaling. Dit doe je om je aandacht bij een diepe en gelijkmatige ademhaling te houden. Het maken van geluid bij de in- en uitademing kan je goed helpen om bewust diep te blijven ademen. Daarnaast bestaat de oefening uit een vaste serie asana’s met een vaste volgord

Interesse in deze nieuwe of andere cursussen? Vanaf 30 januari kun je je weer inschrijven voor blok 4.

Geplaatst op 13 Jan 2017, om 09:36

Sport een keer gratis.

Vul je naam in

Download Coupon