Resultaten enquête onder USC-sporters

Resultaten enquête onder USC-sporters

Resultaten enquête onder USC-sporters

Resultaten enquête onder USC-sporters

In juni 2016 heeft het Universitair Sportcentrum van de Universiteit Leiden een enquête gehouden onder zijn sporters. Het doel van de enquête was te peilen wat de sporters van het USC vinden en te onderzoeken waarin het USC volgens de sporters nog kan verbeteren.

De sporters op het USC geven in groten getale aan dat ze tevreden zijn met de prijzen van de abonnementen en met de kwaliteit en begeleiding die de docenten bieden. Ook het diverse sportaanbod wordt als zeer positief beschouwd. Verder is men erg tevreden over de diversiteit aan faciliteiten die het USC biedt, zoals de mogelijkheid om vrij te kunnen tennissen en te zwemmen in de zwembaden van de gemeente Leiden.

Uit het onderzoek zijn als aandachtspunten naar voren gekomen dat, tijdens de piekuren, de fitness erg druk bezocht is, het klimaat niet altijd helemaal op orde is en dat sommige groepslessen als al te druk worden ervaren. Hoewel de schoonmaak gemiddeld als ‘goed’ is beoordeeld, blijft dit wel een belangrijk aandachtspunt.

Het USC heeft onder meer naar aanleiding van de enquête een aantal maatregelen genomen om deze punten van aandacht aan te pakken.

Om de drukte in de fitness iets te kunnen verlichten, is het USC sinds september op zaterdag langer geopend, namelijk tot 20.00 uur. Hopelijk zorgt dit voor meer spreiding van bezoeken. Ook is het USC druk bezig om samen met de universiteit te kijken naar het uitbreiden van de faciliteiten, dus om zo letterlijk meer ruimte te creëren voor sporters.

Vooral in de warme perioden van het jaar blijkt het klimaat in het USC lastig te beheersen. Daarom zijn er extra grote ventilatoren aangeschaft om voor wat verkoeling te zorgen tijdens groepslessen. In de spinningruimte zijn ramen verwijderd voor een betere doorstroom van lucht en de airco’s in de fitness zijn nog wat koeler afgesteld. Naast deze aanpassingen is het gehele luchtbehandelingssysteem door de universiteit onder handen genomen, die ertoe moeten leiden dat het klimaat in het USC verder verbetert.

Om de drukte in de groepslessen op te vangen is het sportprogramma uitgebreid. De populairste lessen worden vaker aangeboden, en bovendien wordt het uitgebreide sportrooster dit jaar twee weken langer aangeboden - namelijk in de laatste week van juni en in de week voor kerst. Ook is het sportrooster in de zomerperiode flink uitgebreid. Door meer - én langer lessen aan te bieden, hoopt het USC dat de groepslesdrukte wat afneemt. Overigens is er dit jaar ook weer een aantal compleet nieuwe groepslessen in het aanbod opgenomen, zoals Acro Yoga, Yin Yoga, Restorative Yoga en Jumping Fitness.

Tenslotte heeft het USC een extra maandelijkse grote schoonmaakronde toegevoegd. Dit neemt echter niet weg dat het lastig blijft om alle sportzalen in drukke tentamenperiodes snel schoon te krijgen voordat de sporters de zalen betreden. Het USC zal dan ook continu alert blijven op het schoon krijgen én houden van de zalen.

Geplaatst op 25 Nov 2016, om 12:09

Sport een keer gratis.

Vul je naam in

Download Coupon