Corona regels USC

Corona regels USC

Corona regels USC

Vanaf 16 maart 2021 geldt:

----------------------------------

Alle sporters, trainers en gebruikers van het USC dienen zich aan deze regels te houden. Indien deze regels overtreden worden zullen er maatregelen getroffen worden door het USC. Maatregelen kunnen bestaan uit het (tijdelijk) ontzeggen van de toegang tot de USC faciliteiten, het annuleren van verenigingstrainingsactiviteiten of het ontzetten uit het lidmaatschap.

Neem al deze regels tot je. De USC medewerkers en trainers gaan er vanuit dat je op de hoogte bent van alle regels.

Algemene regels

Mondkapjesplicht

Algemene USC Regels

COVID-19 Regels Zwembaden

Zie voor alle relevante COVID-19 regel de site www.leidswater.nl .

Publiek

Er is USC personeel aanwezig voor vragen en om toe te zien op de naleving van de hygiëneregels.

Externe huurders

  1. 2 vs 2 tennis is toegestaan. Als er deelnemers 27 jaar of ouder zijn dient men 1.5m afstand van elkaar te houden.
  2. 2 vs 2 beachvolleybal is toegestaan. ls er deelnemers 27 jaar of ouder zijn dient men 1.5m afstand van elkaar te houden.
  3. Na 16.00 uur geen verhuur tennisbanen.
  4. Het voetbal-/rugbyveld noch het hockeyveld worden aan externen verhuurd.


Sport een keer gratis.

Vul je naam in

Download Coupon